Delen

Door een gemeenschap te vormen, leerden de mensen samen te leven. Ze leven nu niet meer in afzondering van elkaar, maar bevinden zich plots in gezelschap, omringd en geliefd. Het individu wordt een persoon. In de eerste samenlevingen ontdekt de mens, terwijl hij een evenwicht zoekt tussen zijn eigen belangen en deze van de gemeenschap, de solidariteit. Mensen helpen elkaar, delen hun bezittingen. De pottenbakker ziet de nieuwe noden: zijn potten krijgen een meer open karakter: kommen, kannen, bekers gaan van hand tot hand. En dit is waar delen over gaat: de gemeenschappelijke maaltijd, gastvrijheid, een moment bij elkaar.

« 1 van 4 »

« 1 van 6 »

« 1 van 5 »